over ons

Reach Beyond

Reach Beyond Nederland is een jonge interkerkelijke zendingsorganisatie die kansen creëert om uw kwaliteiten, uw gaven en gebed in te zetten om de onbereikten te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Als je onze naam Reach Beyond zou vertalen, kom je uit op Ga Verder. Voor ons zit juist daar ons doel en onze identiteit: Verder gaan. In Mattheus 28 zond Jezus zijn discipelen en ons uit, wij moeten verder gaan. Diezelfde opdracht geldt vandaag de dag nog steeds: Ga! Maak discipelen op de plaatsen die op dit moment nog niet bereikt zijn met het evangelie. Dit zijn niet de ‘makkelijkste’ plekken om te dienen. Dit is onze opdracht, wij gaan verder. Zelfs als we geen toegang krijgen om het evangelie duidelijk en direct te verkondigen gaan we verder, dan we zoeken een manier zodat mensen het goede nieuws horen! Het is niet zomaar een uitdaging, het is onze opdracht om verder te gaan. ‘To Reach Beyond’! 

 

Hoe ver ben jij bereid te gaan? 

Reach Beyond

De opdracht om verder te gaan zit in onze naam, hoe en wat we doen kan je vinden in onze tagline. Voice + Hands, Togehter. *Alleen in engels kan dit een volledige zin zijn. Hoe voeren we deze opdacht uit: Togehter (samen) wij werken samen en geloven dat Gods opdracht alleen vervuld kan worden als alle delen van Gods-lichaam samenkomen en samenwerken. 

Lees meer over onze samenwerking op de Beyond Ourselves pagina.

 

Wat we doen is verdeeld in twee branches Voice  (hoorbaar) en Hands (zichtbaar). Binnen de voice bediening ligt onze expertise op het gebied van massamedia zoals radio en sociale media, apps en online platforms die allemaal gebruikt woorden om Gods woord beschikbaar te maken voor velen. 

Lees meer over onze Voice bediening op de Beyond Borders pagina. 

 

De twee branch is onze Hands  zichtbare bediening. Onze specialisatie op ligt op het gebied van ontwikkelingswerk en gezondheidszorg. Vaak met kleine lokale klinieken tot soms complete ziekenhuizen. In ontwikkelingswerk richten we ons op drinkwater, gezondheidszorg en voedselvoorziening.

Lees meer over onze Hands bediening op Beyond Words pagina.

 

Over ons
Onze geloofsbasis
Onze (beleids-) Plannen
Onze identiteit
Onze contact gegevens
Onze verantwoording
Reach Beyond International
Persoonsgegevens

In de volgende tabbladen kun je de fundamentele documenten van Reach Beyond Nederland lezen, die de grondslag geven tot wie wij zijn en wat we doen. De geloofsbasis is onze drijfveer waaruit wij handelen. Onze identiteit, dit beschrijft wie wij willen zijn! We geven inzage in onze (beleids-) plannen, deze geven de richting aan waarheen wij werken.

Ook vind u contact gegevens die u nodig zou kunnen hebben. We publiceren hier onze jaarstukken in het kader van transparantie en publicatieplicht als stichting. Natuurlijk vindt u hier ook onze ANBI-toekenning.

Ook vind u hier uitleg over hoe wij deel zijn van Reach Beyond International, een van de zeven kantoren wereldwijd. Wij zijn nauw betrokken bij het Global leadership team onze functie en verantwoording in deze.

Reach Beyond Nederland heeft een Christelijke geloofsovertuiging. Dit vormt de drijfveer en het fundament voor al het handelen. Samengevat is deze geloofsovertuiging uitgedrukt in de volgende woorden:

DE DRIE-EENHEID Wij geloven in één enig God, van eeuwigheid bestaande in een drie-eenheid van Personen van gelijke waardigheid en macht: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (Johannes 15:26 en Mattheus 3:16,17).

DE BIJBEL: Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is, feilloos in de oorspronkelijke geschriften, en dat de Bijbel de enige onfeilbare bron van gezag is voor het geloof, de leer en de wandel van de Christen (2 Timotheüs 3:16, 2 Petrus 1:21).

DE VERLOSSING: Wij geloven in Jezus Christus, Die ontvangen is uit de Heilige Geest (Mattheus 1:20), geboren uit de Maagd Maria (Lukas 1:35), die door Zijn dood aan het kruis voor de verlossing van zondaren voorzag in een volkomen toereikend zondoffer voor hun schuld (Efeze 1:7) en Die werd opgewekt uit de doden om onze rechtvaardiging (Romeinen 4:25), opgevaren is naar de hemel en nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader, waar Hij altijd pleit voor allen die door Hem tot God gaan (Hebreeën 7:25).

DE GEMEENTE: Wij geloven dat de ware Gemeente, die het lichaam van Christus is (Efeze 1:23), door het werk van de Heilige Geest gevormd wordt uit allen, die hun vertrouwen stellen op Christus als hun Heer en Heiland (Efeze 2:22, 1 Corinthe 12:13).

DE DIENST VAN DE CHRISTEN: In het licht van het laatste bevel van de Heere Jezus (Mattheus 28:19,20) en erkennend dat allen, die nalaten de boodschap van het Evangelie te aanvaarden, verloren zijn (Johannes 3:18 en 36), geloven wij dat het dringend noodzakelijk is dat ieder Christen daadwerkelijk gehoor geeft aan de Grote Opdracht van Christus. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).

Beleidsplan 2021 – 2025

Onze ambitie is, dat Reach Beyond Nederland een brug slaat tussen de Nederlandse gelovigen en de onbereikte bevolkingsgroepen!  De kabel van een hangbrug moet sterk zijn,  maar net zo belangrijk zijn de ankers waaraan deze kabel bevestigd is.  

De pijlers aan de Nederlandse kant verbeelden onze partnerkerken in Nederland.  De zendingswerkers op het veld zijn onze pijlers aan de andere kant.  

De ankers bestaan uit de rand voorwaardelijke zaken die goed geregeld moeten zijn,  zoals aan de Nederlandse kant de ANBI-vereisten en aan de andere kant goede internationale samenwerking. De komende jaren zullen we aan al deze elementen werken, een goede brug bouwen.

Zodat wij ons hoofddoel kunnen realiseren: Het goede nieuws,  van de hoop die alleen Jezus Christus biedt,  te delen met de tot nu toe onbereikte bevolkingsgroepen. 

 

Lees hier het hele beleidsplan

In 1931 richtte Clarence Jones radiostation HCJB op (dat uiteindelijk Reach Beyond werd) nadat hij een oproep van God had gehoord om naar het zuiden te gaan om mensen te bereiken met het evangelie van Christus. Dezelfde identiteit die toe onze bediening dreef, drijft ons nog steeds vandaag!

BOLD FAITH, gaan waar andere niet gaan. Dienen waar het onmogelijk lijkt dat vraagt daadkrachtige geloof. Het evangelie verkondigen en demonstreren aan de minst bereikte. We dienen onder enkele van de moeilijkst te bereiken bevolkingsgroepen in landen met een hoog veiligheidsrisico, vol vertrouwen. Ja, we zijn weleens een land uitgezet of gevangen genomen dat weerhoud ons niet van terug te keren om de opdracht die wij ontvingen af te maken. Dankbaar dat we mogen getuigen van het werk van de Heilige Geest, terwijl levens worden veranderd.

LIFE-GIVING COMMUNITY, in het begin van Reach Beyond woonde en diende van het team samen in Ecuador, waar een echt familiegevoel heerste. Hoewel we vandaag over de hele wereld verspreid zijn, zijn we nog steeds toegewijd aan het verwelkomen, waarderen en verzorgen van onze Reach Beyond-familie. Vaak door middel van online en virtuele bijeenkomsten lukt het toch om samen te voelen.

EMPOWERED PARTNERSHIPS, Partnerschap voor ons betekend beginnen met de vraag: “mogen wij langszij komen, van jou leren over hoe wij jullie kunnen helpen”. Wij komen niet met antwoorden of de juiste manier, wij weten welke gereedschappen God ons gegeven heeft. Die willen we delen met ander organisaties (internationaal of lokaal), zodat hun bediening effectiever wordt. Het liefst leren we onze partners de tools zelf gebruiken, dan dat wij het voor hun moeten doen dat noemen we empowered partnership!

STRAGEGISCHE INNOVATIE, als een technologie niet bestond, vonden we die uit. Als er geen genezing voor een ziekte was, zouden we er een vinden. Geen enkele taak was te groot of verwarrend. Als een partner de vraag stelde: “Ik heb een radiozender nodig om in een koffer te passen”. Zeggen we eerst ja, dan denken we inderdaad dat kunnen we doen. Omdat we erkennen dat we leven en dienen in een dynamische en steeds veranderende wereld, zoeken we voortdurend naar betere manieren om onze missie uit te voeren, of het nu gaat om gebruik van digitale media of het kijken naar medische en technische ontwikkelingswerk onder de onbereikten over de wereld.

Heb je een vraag of opmerking? Neem gerust contact met ons op!

Stuur een bericht via de site    – hier –

E-mail
info@reachbeyond.nl

Postadres:
Reeweg 30
3342 AB H.I. Ambacht
+31 6 21654700

Stichtingsnaam:
Stichting Reach Beyond Nederland
RSIN/Fiscaal Nummer: 807596942
KVK nummer: 41192701

Bankgegevens:
Je kunt je gift overmaken op IBAN:

NL46RABO0300226837

De BIC code van de bank (voor betalingen van buiten EU) is:

RABONL2U

Zet bij de details van de overboeking de naam van de zendingswerker of het project waar uw gift voor is bestemd.

Website
www.reachbeyond.nl

De Belastingdienst heeft Stichting Reach Beyond Nederland de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend.

Weet waaraan u geeft! U als belastingbetaler, donateur en/of begunstigde heeft er belang bij dat u inzicht krijgt in het functioneren van een ANBI goed doel. In het kader van deze status geven wij graag inzicht in het beleid van de stichting. Ook is de financiële verantwoording over de afgelopen jaren opgenomen. Hieronder vind u de documenten die wij verplicht zijn om te publiceren als ook onze jaarverslagen en jaarrekeningen.

 

Publicatieverplichting ANBI Klik hier

Voor het actuele beleidsplan klik hier

Reach Beyond heeft wereldwijd 7 zendende kantoren; United States, United Kingdom, Ecuador, Zweden, Nederland, Nieuw-Zeeland en Australië. Al deze zendende kantoren worden bestuurd door onafhankelijke besturen en zijn zelf verantwoordelijk voor hun bestaansrecht, hun structuur en fiscale verantwoording. Binnen Reach Beyond worden deze zendende kantoren ‘Country Offices’ genoemd.

Daarnaast kent Reach Beyond 5 regionale kantoren, deze kantoren richten zich op het uitvoeren van werk op het veld. De regionale kantoren van Reach Beyond zijn: LAR – Latin America Regio, NAME – North Africa / Middle East, SSA – Sub Sahara / Africa, AP – Asia Pasific and EEA- Europe / Euro-Asia. Wij kiezen ervoor om niet te publiceren welke landen we werken vanwege de veiligheid van onze werker, natuurlijk maar je contact met ons opnemen hierover. De Regionale kantoren worden binnen Reach Beyond ‘Regios’ genoemt.

Om deze entiteiten samen te laten werken bestaat er een Global Leadership Team’ vanuit elk country office en vanuit elke regio is een afvaardiging aanwezig tijdens GLT-bijeenkomsten, die elke 3 maanden plaats vinden. In deze bijeenkomsten word sturing gegeven aan de regios en projecten voorgedragen aan de country offices. Ook wordt het internationale “wij gevoel” bewaakt en we erkennen we dat we allemaal een deel hierin hebben.

De relatie tussen de Wereldwijde kantoren is gebaseerd op vertrouwen en op diezelfde roeping dat God gekend mag worden onder hen die hem niet kennen! Reach Beyond Nederland zit regelmatig de GLT-vergaderingen voor, en organiseert de virtuele bijeenkomsten voor Reach beyond Wereldwijd.

Stichting Reach Beyond Nederland, gevestigd aan Reeweg 30 3342 AB, H.I.Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Reeweg 30 3342 AB, H.I.Ambacht

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Reach Beyond Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@reachbeyond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Reach Beyond Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling/donatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief 
– Je te kunnen een e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Stichting Reach Beyond Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Reach Beyond Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Reach Beyond Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:  persoonsgegevens en rekeningnummer: 7 jaar, vanwege administratieplicht van een stichting of vereniging. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Reach Beyond Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Reach Beyond Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Reach Beyond Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Reach Beyond Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@reachbeyond.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Reach Beyond Nederland wil je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Reach Beyond Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via persoonsgegevens@reachbeyond.nl

over ons

Onze werkers

de Groen

Director FastTrack

Osaki

Media producers

Na meer dan tien jaar in Ecuador te hebben gewerkt, zijn we momenteel gevestigd in Texas, waar we betrokken zijn bij projecten voor social media en Engelse Conversatieclubs. We zijn ook erg betrokken bij onze lokale kerk in muziek en Spaanse bedieningen.

over ons

Het bestuur

Reach Beyond > over ons
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Privancybeleid

Privancybeleid

Stichting Reach Beyond Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring hier volledig na te lezen. Aangaande de gegevens die door u vrijwillig worden ingevoerd op de website.

Stichting Reach Beyond Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Op sommige paginas op onze website vind je een embed plug-in van YouTube. Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u heeft bezocht en kan YouTube je browsergedrag direct aan je persoonlijke profiel koppelen.

Wij doen onze uiterste best om uw gegevens te beschermen, daarom vinden we het belangrijk u goed te informeren over het hoe wij omgaan met uw privacy. De gehele privacy verklaring is hier gepubliceert.