en jij

Geef!

” Help daarmee andere mensen en vraag er niets voor terug. “

 

Matteüs 10:10

 

 

Gaaf, dat je op deze pagina bent gekomen. Je kunt aan onze projecten en onze werkers “Geven”, door de doneer knoppen hieronder te gebruiken. Wil je op maandelijkse basis geven, dan kun je dat hier ook aangeven. Maandelijks kan gedoneerd worden aan de zendingswerkers en aan het algemene fonds waaruit dringende en onverwachte kosten betaald worden aan zendingswerkers of projecten die per direct actie vragen.

Reach Beyond ondersteund verschillende projecten van Reach Beyond wereldwijd, maar sommigen geven we extra aandacht. We selecteren telkens een Voice en een Hands project die we extra aandacht geven. Daarnaast willen we ons actief inzetten om daar fondsen voor te vinden. Zo vragen we collectes aan bij kerkelijke gemeenten en dienen we sponsor verzoeken in bij fondsen.

Ook jij kunt bijdragen aan speciale projecten. Je vindt de geselecteerde projecten direct hieronder en u kunt hiervoor doneren! 

De laatste manier om betrokken te raken bij een Reach Beyond project is om een project te adopteren, hiermee bouw je een directe band op met het project en ook met degene die het project uitvoeren. Je krijgt de mogelijkheid om het project te bezoeken met iemand van ons team. Ook hebben we de mogelijkheid om een het (werk)team te sturen. Het adopteren van een project doen we door het matchen van jouw wensen en de projecten op het veld, dus neem altijd contact op met ons over mogelijkheden.  

geef aan de

Geselecteerde projecten

 

Dit zijn onze ‘geselecteerde’ projecten voor deze periode, en je kunt direct geven door op de onderstaande doneer nu knop te drukken. Gewoon via jou vertrouwde manier van doneren!  

Geef aan

Hands

De 26st bron die Reach Beyond slaat samen met onze partner in West-Afrika. Samen dienen we de Fulani stammen. De herders die ooit rondtrokken door het westelijk Afrika, vestigen zich nu gedwongen in kleine dorpen in de bush. Het nomadisch bestaan past niet meer in een moderne society.  ​
Read More
Geef aan

Voice

Zoals je kunt zien, heeft dit project veel voeten in de aarde en voorbereiding en gingen niet zonder uitdagingen. Dit is waarom uw gebeden en steun zo noodzakelijk zijn. Bij God genade, gaat de nieuwe serie: Wijs navigeren door levensuitdagingen eind maart zeven dagen per week de lucht in!
Read More
geef aan

onze werkers

 

Wil je direct online geven dat kan door op de onderstaande DONEER DIRECT  knop te klikken. Dit is een eenmalige gift anonieme gift die direct naar je werker gaat.  Wilt je regulier of maandelijks geven kan dat op ‘hun persoonlijke pagina‘ wij hebben hier meer gegevens voor nodig. Klik op de foto of de link om naar hun pagina te gaan!

Soms kom je in een situatie terecht waar je onverwacht extra onvoorziene kosten krijgt. Reach Beyond Nederland hanteert minimum administratie kosten en daarvoor reserveren we niet een pot met extra geld. Daarom hebben we algemeen fonds inleven geroepen om onze zendelingen in nood te helpen. Hierdoor helpt u wanneer het het hoogst nodig is! 

familie

de Groen

 

Director FastTrack
familie

Osaki

 

Media producers
algemene

Fonds

 

Transparantie
ANBI
Jaarrekeningen
Persoonsgegevens / AVG

Wij, in Reach Beyond Nederland geloven dat duidelijkheid rond financiën, kosten en vergoedingen meer oplevert dan onduidelijkheid. Omdat Reach Beyond Nederland als doel heeft om de zendingswerkers en hun projecten te ondersteunen houden we een absoluut minimum voor de administratiekosten aan. 

De bestuurders van Reach Beyond Nederland krijgen geen financiële vergoeding voor hun activiteiten. Voor vrijwilligers/ zendingswerkers wordt er gekeken naar de best passende oplossing voor de werker. In overleg wordt er gekeken wat de beste optie voor de werker. Sommige werkers hebben een dienstverband met Reach Beyond Nederland anderen zijn op vrijwilligersbasis uitgezonden. Op dit moment berekend Reach Beyond 5% administratiekosten over project fondsen en 7% voor werkers en vrijwilligers. De jaaropgaven zijn in de onderstaande tab te bekijken en te downloaden. 

 

De Belastingdienst heeft Stichting Reach Beyond Nederland de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend.

Giften aan de stichting zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. In het kader van deze status geven wij graag inzicht in het beleid van de stichting. Ook is de financiële verantwoording over de afgelopen jaren opgenomen.

Wij voldoen aan de door ANBI en de Belastingdienst gestelde publicatie-eisen op onze over ons pagina.

 

Stichting Reach Beyond Nederland, gevestigd aan Reeweg 30 3342 AB, H.I.Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Reeweg 30 3342 AB, H.I.Ambacht

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Reach Beyond Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@reachbeyond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Reach Beyond Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling/donatie
– Verzenden van onze nieuwsbrief 
– Je te kunnen een e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Stichting Reach Beyond Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Reach Beyond Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Reach Beyond Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:  persoonsgegevens en rekeningnummer: 7 jaar, vanwege administratieplicht van een stichting of vereniging. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Reach Beyond Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Reach Beyond Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Reach Beyond Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Reach Beyond Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar persoonsgegevens@reachbeyond.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Stichting Reach Beyond Nederland wil je er bovendien op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Reach Beyond Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via persoonsgegevens@reachbeyond.nl

Reach Beyond > Geef!
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Privancybeleid

Privancybeleid

Stichting Reach Beyond Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring hier volledig na te lezen. Aangaande de gegevens die door u vrijwillig worden ingevoerd op de website.

Stichting Reach Beyond Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Op sommige paginas op onze website vind je een embed plug-in van YouTube. Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u heeft bezocht en kan YouTube je browsergedrag direct aan je persoonlijke profiel koppelen.

Wij doen onze uiterste best om uw gegevens te beschermen, daarom vinden we het belangrijk u goed te informeren over het hoe wij omgaan met uw privacy. De gehele privacy verklaring is hier gepubliceert.