Projecten

Wij geloven dat we mogen bidden en werken! Door de handen uit de mouwen te steken, laten we zien dat wij mee willen helpen met de opbouw van gemeenschappen in landen waar het aan de basisbehoeftes ontbreekt. Juist op praktisch vlak is er veel mogelijk. Dit gebeurt altijd in gezamenlijkheid met de lokale bevolking, die hier het meeste baat bij heeft. En zo zelf ook zeggenschap en verantwoordelijkheid draagt. De projecten worden uit diverse bronnen gefinancierd; de overheid, kerken, zendingsorganisaties en andere organisaties dragen vaak bij om de kosten te dekken. Momenteel worden enkele drinkwaterprojecten in Ecuador ondersteund.