Onze mensen

God isn’t looking for people of great faith, but individuals ready to follow Him.   –Hudson Taylor

Wim en Nienke de Groen
Uitgezonden vanuit Nederland werkt familie de Groen aan community development in Ecuador.
Dankzij gebed en financiële support door Nederlandse kerken en gezinnen is hun werk mogelijk.
Via www.wim-nienke.nl lees je meer over hun leven en werk.

Michio en Annemarie Ozaki
We zijn verbonden met familie Ozaki die – na 10 jaar in Ecuador te hebben gewerkt – nu mediaprojecten in Texas organiseren. Klik hier voor meer informatie.