Onze mensen

God isn’t looking for people of great faith, but for individuals ready to follow Him.   –Hudson Taylor

Wim en Nienke de Groen
Uitgezonden vanuit Nederland werkt familie de Groen aan community development in Ecuador.
Dankzij gebed en financiële support door Nederlandse kerken en gezinnen is hun werk mogelijk.
Via www.wim-nienke.nl lees je meer over hun leven en werk.

Michio en Annemarie Ozaki
We zijn verbonden met familie Ozaki die – na 10 jaar in Ecuador te hebben gewerkt – nu mediaprojecten in Texas organiseren. Klik hier voor meer informatie.

Priscilla Driscoll
Priscilla gaat werken onder een grote bevolkingsgroep in West Afrika. Deze mensen zijn nog nauwelijks bereikt met het evangelie. Het zijn nomaden waarvan 98% moslim is, die steeds radicaler worden. Als verloskundige zal Priscilla werken met vrouwen die alleen worden gewaardeerd om hun vermogen om te baren. Ze zal hen natuurlijk helpen met hun fysieke behoeften tijdens en na de zwangerschap, maar vooral met de behoeften van hun ziel en hun geest. Laten we  niet vergeten dat deze vrouwen de hoeders zijn van de kinderen, de toekomst van deze mensen. God wil discipelen maken bij deze vrouwen, hun kinderen en dit hele volk. Ga je met haar mee in het werk van deze groep mensen?