De Missie

Waarom bestaan wij? Wat is onze missie en doelstelling?

Visie: Het bevorderen van de prediking van het Evangelie aan de hele wereldbevolking en het ondersteunen van mensen die dit werk willen uitvoeren.

Missie: Het bevorderen van deze prediking door gebruik te maken van media, gezondheidszorg, gemeenschapsontwikkeling en de verspreiding van Bijbels en Bijbels materiaal. Door het informeren, stimuleren, begeleiden en uitzenden van personen die zich door God geroepen weten voor dit werk.

Bestaansreden: Deze missie wordt in het bijzonder uitgevoerd door mee te werken aan de activiteiten van Reach Beyond Global en partners waarmee Reach Beyond Global samenwerkt.

Reach Beyond Nederland wil deze missie realiseren door de komende jaren te werken aan drie kernpunten;
1. Verspreiding van het evangelie;
2. Ondersteunen van de missiewerkers;
3. Verspreiden van informatie over het doel en werk van de stichting.

Een aantal missiewerkers worden momenteel ondersteund in het uitvoeren van de missie in het buitenland. Reach Beyond Nederland steunt hen met financiële en materiële middelen. Verder zal de komende jaren onderzocht worden hoe en in welke mate de samenwerking met Reach Beyond Global vorm wordt gegeven. Het ontplooien van meer activiteiten zal gedragen worden door uitbreiding van kennis en kunde in het bestuur.